My Cart (0 Items)

पूरातन केलेली अथवा करवुन घातलेली काळी विद्या ( जादु टोणा करणी ) काढण्याचा ज ( MRP - 26 )

25% off

Available(In Stock)

Kapasachi Vaat

₹6 ₹8
33% off

Available(In Stock)

Kali Bahuli

₹20 ₹30